Agile Манифест – Ценности

Оригинален текст:

Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

 • Individuals and interactions over processes and tools
 • Working software over comprehensive documentation
 • Customer collaboration over contract negotiation
 • Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Превод:

Манифест за Agile разработка на софтуер

Ние откриваме по-добри начини за разработване на софтуер чрез постоянна практика и помагайки на другите. В процеса на работа започнахме да ценим:

 • Хората и взаимоотношенията повече от процесите и инструментите
 • Работещия софтуер повече от изчерпателната документация
 • Сътрудничеството с клиента повече от формализирането на договора
 • Реагирането на промяната повече от следването на плана

Ние разбираме, че нещата отдясно са важни, но повече ценим нещата отляво.

***

2 Comments

 • chemic says:

  Невероятно. Хората, които са го писали са невероятно умни. Нещата са толкова просто ама повече от 90% от хората и PM не го спазват

 • Това, че нещата са прости, е вярно, но не ознаава непременно, че са лесни. А и отделянето на PM-ите от хората ми се струва малко прекалено 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.