Спонсор на проекта – кой е той и каква е неговата роля?

Спонсорът на проекта е по дефиниция човек, който има голям интерес от успеха на проекта и подпомага неговата работа. На практика това е мениджър от високо ниво, който може да взема стратегически решения, които не са в прерогативите на проектния мениджър.

За какво ни е спонсор на проекта?

Ползата от спонсора е в това, че той може да реши проблеми с недостига на ресурси- хора или средства – или да участва в преговори на високо ниво с клиента, когато настъпят сериозни разногласия. Докато ролята на проектния мениджър е основно да планира и разпределя работата и да следи за движението по план, то спонсорът е стратегическия “закрилник” и ментор на проекта. Той се намесва там, където правомощията на проджект мениджъра свършват.

Защо е полезен спонсорът?

Освен, че е оторизиран да взема важни решения за проекта и да преговаря с клиента, проектният спонсор е и човекът, който представлява проекта пред висшето ръководство на фирмата. Обикновено тази роля изпълнява човек на висока и отговорна позиция в компанията, която му дава властта и отговорността директно да взема решения по важни въпроси, относно ресурсите и бюджета на проекта, например, или да защитава позициите на проектния мениджър и неговия екип пред топ мениджмънта на фирмата. Наличието на такъв авторитетен “адвокат” на екипа дава възможност за бързото отстраняване на всякакви пречки спъващи работата на проектния екип.

В по-малките фирми такава роля играе самият шеф на фирмата, но във фирмите с по-дълбока и сложна управленска структура, идентифициането и оторизирането на проектен спонсор е изключително полезна и важна практика. В много случаи, със своя авторитет и професионален опит, спонсорът влиза и в ролята на ментор на проджект мениджъра, който често е добър специалист в професията, но не му достигат знания и опит в “политката” на управлението на проекти. Точно тук спонсорът на проекта играе безценна роля със своите съвети и практически опит в изкуството на преговорите и отстраняването на препятствията пред проекта.

Още информация относно ролята и значението на проектния спонсор можете да прочетете в блога на Elizabeth Harrin.

Гласувайте за тази статия в Svejo.net: [wp:svejo-net]

Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се за съдържанието му чрез RSS feed или по имейл.

3 Comments

 • Elizabeth says:

  Hello Mike
  Thanks for including this link. I read this article in (a not very good) translation, and if I got it right, your point that project managers don’t often have the political know-how is spot on. This is a key role that sponsors can play.

 • Hello Elizabeth,

  Yes, you got it right. I am really impressed that you could read my Bulgarian post!

  The role of the project sponsor is not seen very often in the software projects undertaken in Bulgaria and I thought it was a good idea to bring a little light to it.

  Your series on the role of the project sponsor are very helpful and I believe it would be very helpful to introduce them to my Bulgarian audience if you don’t mind.

  Thank you for your comment!
  Mike

 • […] Harrin има чудесна серия за проектните спонсори и след въвеждащия пост за ролята на спонсора, бих искал да ви цитирам още един от нейните постове по […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.