Project Scope vs. Product Scope

Това са често срещани в учебниците по project management термини, които доста хора все още не разбират добре и често бъркат. Gina Lijoi дава едно кратко, но пък достатъчно ясно обяснение на тези термини в нейния блог Interactive Project Management. Термините нарочно не ги превеждам, защото вече са придобили достатъчна популярност в нашата практика, а на български така и няма достатъчно добри аналози.

Product Scope

е описание на крайния продукт, който трябва да бъде произведен от гледната точка на потребителя. Той описва какво крайния клиент ще получи и как то ще работи. Product scope е отговорът на въпроса какво иска да получи клиентът. Ако продуктът ще се разработва в рамките на един проект, то функционалната спецификация е аналог на product scope. Но ако продуктът е по-голям като обем и се предвижда да се разработи на няколко етапа, в няколко версии, то всяка една функционална спецификация е само част от цялостния product scope, който трябва да е бил предварително разписан на по-високо ниво на абстракция.

Project Scope

отговаря на въпроса как ще бъде разработен продукта. Project scope се отнася до усилията, необходими, за да се произведе и достави това, което е поръчано. Той включва в себе си жизнения цикъл на разработката – планиране, събиране на изисквания, дизайн и разработка, тестване и внедряване, и самия project management. Способността да се определят необходимите ресурси, да се планира времето и бюджета на проекта, е съществена част от дефиницията на проекта. В крайна сметка, документът, наречен project scope може да покаже пред клиента доколко бизнесът с вашата организация си струва и е икономически изгоден.

Разбира се, не навсякъде и не винаги се налага да се пишат подобни документи. Всичко завиди от обема и сложността на проекта, както и от управленските практики, възприети във вашата фирма. Но за да прецените дали да ги създадете и какво да напишете в тях, е важно да се знае какво представляват и какъв е техния смисъл.

Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се напълно безплатно за нашия бюлетин чрез RSS feed или по имейл

Leave a Reply

Your email address will not be published.