5 Въпроса към Steve McConnell относно Agile Development

Steve McConnellSteve McConnell е публикувал в своя блог 5 въпроса, зададени му от PM*Boulevard на интервю, посветено на Agile Development, както и неговите отговори.

Групата на гъвкавите стартира много агресивно, разпалвайки религиозна война срещу всички традиционни методи на разработка на софтуер, обвинявайки ги в неефективност и губене на време в писане на ненужна документация. Тук Steve McConnell доста разумно и убедително показва, че това са просто един набр от техники, които използвани правилно могат да повишат изключително много ефективността на софтуерния екип, но пък от друга страна, ако се прилагат сляпо и догматично, могат да много бързо да доведат проекта до провал. Пример: отричането на задълбочения анализ и писането на спецификации, може да доведе до огромни загуби на време за писане и брисане на безсмислен код.

Това, което е най-ценно за мен в интервюто на Стив МакКонъл, е въпрос #3: къде методите на Agile Development са най-добре приложими и къде – не. Според него, най-ефективно могат да се прилагат Agile принципите при фирми, които правят вътрешни проекти, поради ограничението на бюджета на годишна база и ограничения екип, който разработва проектите. В такъв тип компании е най-лесно да се привлече представител на “клиента” към софтуерния екип, което е едно от важните изисквания на Agile методологиите, защото този “клиент” е служител на същата фирма.

Обратно, най-неприложими са тези практики във фирми, които произвеждат готови продукти и поддържат една и съща функционалност в продължение на години. Потребителите на такива продукти ценят повече предсказуемостта на функционалността, отколкото гъвкавостта.

Като цяло, McConnell отчита изключителната полезност на някои отделно взети практики, които вече се “приемат на въоръжение” в почти всички project management методологии, което напълно обезсмисля религиозния фанатизъм, с който някои от лидерите на гъвкавите подходи рекламираха своите продукти.

В статията има и линк към една негова презентация, в която доста по-детайлно са анализирани различните особености на по-популярните Agile методологии и тяхното действително приемане в практиката. Steve McConnell е консултант с огромен опит и богата клиентска база, така че неговите впечатления относно практическите ползи от гъвкавите практики са изключително ценни.

Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се напълно безплатно за нашия бюлетин чрез RSS feed или по имейл

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *