Курс по Software Project Management

Както бях писал по-преди в поста си Искате ли да станете лектори? в моя блог Спри и помисли!, по-големият проблем у нас не е нежеланието на лекторите да преподават, а незаинтересоваността на слушателите. За щастие, не винаги и не навсякъде е така.

Добрият пример е курсът по управление на софтуерни проекти, който Националната академия за разработка на софтуер (НАРС) организира от 20-ти до 23-ти септември тази година и на който аз съм основен лектор.

Темата за управлението на проекти все още е слабо застъпена както в академичните програми, така и в професионалните курсове, особено пък в областта на софтуерното производство. С този курс НАРС, като организация, активно занимаваща се с повишаването на квалификацията на специалистите в областта на софтуерното производство, и аз, като радетел за драстично повишаване на качеството на управление на софтуерните проекти у нас, решихме да дадем началото на една традиция, която да утвърди професията на проджект мениджъра в софтуерния бизнес и да спомогне за повишаване на успеваемостта на софтуерните проекти в България.

Обещавам, че курсът ще е интересен и полезен както за тези, които вече се занимават с управление на софтуерни проекти, така и за тези, които тепърва навлизат в тази материя.

Заповядайте!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *