Agile Manifesto

Манифестът за Agile разработване на софтуер е написан през 2001 г. от група известни в света на софтуерния бизнес личности. Той се състои от 4 основни ценности и 12 принципа. Днес, почти 10 години по-късно, ценностите и принципите на Agile разработката са все още валидни и възприемани от все повече хора по света. Това е накарало неговите автори да създадат международен проект за превеждане на Манифеста на различни езици, за да се популяризират неговите ценности и принципи все по-широко.

Като регистриран преводач на български и съгласно принципите на организаторите на проекта, ви предлагам оригиналните текстове на Манифеста и моите преводи за публично обсъждане, за да постигнем един точен и разбираем за всички текст на български, които да се публикува официално. Този текст, разбра се, ще бъде жив и ще може да се коригира и в бъдеще.

Манифестът се състои от две части:

Можете да публикувате вашите коментари тук, ако са от по-общ характер, или във всяка от страниците на двете части на Манифеста, ако са по-специфични.

Колкото повече мнения съберем, толкова по-добре. Надявам се всички да бъдем конструктивни. Тролско поведение няма да бъде толерирано.

Когато се спрем на приемлив вариант, текстът ще бъде публикуван на сайта на Манифеста като официален превод и естествено ще сложа линк към него и тук.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.