целите на проекта

Целите на проекта – видео

целите на проекта

Предлагам ви видео запис от моята лекция “Пътят на проекта – към успех или провал“. Тази презентация изнесох за първи път на 24.11.2010 г. в София. В нея говоря за целите на проекта като важен фактор и критерий за неговия успех. В класическото разбиране на проектното управление се смята, че най-важно за успеха на проекта е той да покрие основните проектни ограничения – обхват, време и бюджет – но аз смятам, че е по-важно той да постигне поставените му бизнес цели.

Бизнес целите на проекта

Проектът цели постигането на някаква промяна в оперативния бизнес на фирмата. И ако тази промяна е успешна, ако тя води до подобряване на бизнес показателите на компанията, значи проектът си е свършил работата. Бизнес целта може:

  • да решава някакъв бизнес проблем,
  • да развива нова възможност
  • или в най-общия случай: да повиши приходите или да намали разходите по дейността на компанията.

Стъпки за постигане на целите – SMART

Как обаче оценяваме дали целта е постигната? Това става с по-малките цели, които си поставяме. На английски това се нарича objectives, а аз го нарекох стъпки към постигане на главната цел. Те трябва да отговорят на определени характеристики, описани с акронима SMART:

  • Конкретни (Specific)
  • Измерими (Measurable)
  • Приемливи (Acceptable)
  • Реалистични (Realistic)
  • Ограничени във времето (Time-bounded)

Във видеото разглеждам всяка една от тези характеристики и обяснявам защо е важно да ги има и с какво те помагат за успешното постигане на главната цел на проекта.

Темата за целта на проекта и нейното разбиране като главен фактор за успеха, е важна част от курса “Управление на проекти за простосмъртни“, който водя.  Вижте видеото:

Майк Рам за целите на проекта


Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се за съдържанието му чрез RSS feed или по имейл.

Leave a Reply

Your email address will not be published.