responsibility

Кой е отговорен за проекта? Responsible vs. Accountable

responsibility

Въпросът е по-скоро реторичен – ясно е, че за всичко е отговорен проектният мениджър. 🙂 Донякъде това се дължи и на факта, че в българския език има само една дума за това – отговорен – и тя поема всички оттенъци на отговорността и задълженията.

Responsible vs. Accountable

accountabilityВ английския език е малко по-различно. Там се употребяват думите responsible и accountable, и на двете се придава различен смислов оттенък. Според мен това никак не е маловажно и за нас, тъй като повечето професионална литература по темата се пише на английски и разликите са съществени. Липсата на разбиране за тези разлики би могла съществено да обърка управленския ни подход.

Затова, когато блогърът Jurgen Appelo постави въпроса какво разбираме и каква е разликата между тези две думи, аз се включи с голям интерес. Най-вече защото много исках да изясня този въпрос за себе си. Юрген е холандец и в техния език също разполагат само с една дума за “отговорност”. Поради това той също не беше сигурен в значението на тези две думи и предложи своята лична трактовка:

Responsibility е отговорност, която поемаш сам. Accountability е онова, което другите изискват от теб.

С други думи, управниците разчитат на accountability. Те възлагат на хората задачи, за резултатите от които ги държат отговорни (accountable). Лидерите разчитат на responsibility. Те създават култура, в която хората доброволно поемат отговорност за неща, които може и да не са част от техните формални задължения.

Друга трактовка

Аз бях чувал друга трактовка, която предложих като коментар в същия пост:

Accountability е онова, което другите очакват от теб. Т. е. онова, на което могат да разчитат, че си способен да правиш. Responsibility е по-официално задължение, т. е. ако нещо се обърка – ти си виновния.

Казано по друг начин – ако висшия мениджмънт си търси някой, който да “опере пешкира”, това е “отговорния” човек.

Изглежда не съм бил съвсем прав. Дискусията стана интересна и в нея се намеси Glen Alleman, който цитира по-официални източници, според които

Responsible е онзи, който е назначен да върши определена работа. Accountable е онзи, който взема окончателното решение и е отговорен за изпълнението на задачата.

Казано на прост език, responsible е този, който изпълнява задачата, а accountable е неговия шеф.

Изводът

В крайна сметка, излиза, че няма яснота по въпроса за смисъла на двете думи и тънката разлика между тях. Според мен всичко зависи от средата. Ако работите в среда, в която не е важно да се свърши работата, а да не ви обвинят в нещо, т. е. среда повече бюрократична, отколкото креативна, ясно е, че там има строго разделение между отговорни, виновни и наградени.

Обратно, ако работите в среда, в която най-важното е да се създаде продукт или услуга, в помощ на клиента и всички работят за изпълнението на поставените цели, тогава всички са еднакво отговорни и еднакво удовлетворени от постигнатия резултат.

Това е то.


Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се за съдържанието му чрез RSS feed или по имейл.

Leave a Reply

Your email address will not be published.