PMBOK Guide на български език

Най-сетне дойде времето да напиша тази статия, посветена на една изключително добра новина в професионалния свят на проектното управление – издаването на ръководството за управление на проекти на PMI – PMBOK Guide на български език.

Хората, които се занимават с управление на проекти, знаят, че PMI (Project Management Institute) е най-голямата международна организация, обединяваща професионалистите в областта на проектното управление, и че PMBOK наистина представлява “библия” за всички нас, обобщаваща всички добри практики за управление на проекти в една стройна методология. Четвъртото издание на това Ръководство, което е най-актуалното и което излиза на български език, показва по-голяма зрелост и по-добро описание и структуриране на събраните в него знания.

Мнозина смятат, че методологията на PMI е тромава и консервативна, че е свързана с твърде много администрация и бумащина, която отвлича вниманието на проектния ръководител и неговия екип от текущите им задачи. Това е така само на пръв поглед. Доброто познаване на методологията дава възможност за ефективно творческо интерпретиране и прилагане в практиката, при което да се намери оптималния размер и съдържание на документацията, която не само да не пречи на основната работа, но и да бъде ценен и постоянен източник на важна информация за целия проектен екип.

Книгата е разделена на четири основни раздела. Първият раздел запознава читателя с основните понятия в проектното управление и акцентира на факта, че доброто разбиране за терминологията е ключово за успешната комуникация и правилното прилагане на принципите на това ръководство. Както и аз неведнъж съм казвал, голяма част от проблемите в нашия бизнес идват от това, че хората имат различна представа за това що е проект, което води до много сериозни разминавания в разбирането по време на изпълнението на проекта.

Вторият раздел, наречен “Стандарт за управление на проекти” представя групите процеси и областите на знания като различни разрези на разбирането за управление на проекти, а третия раздел представя в детайли всеки един процес, разглеждайки неговите входни и изходни данни, както и инструментите и техниките, които могат да се използват за неговото успешно изпълнение. Четвъртият раздел дава разнообразни приложения, сред които са и насоките за бъдещото развитие на стандарта.

Да се преведе такава книга на български език е изключително трудна задача, предвид специфичната терминология, която у нас се е наложила и като професионален жаргон включващ много англоезични думи, но колегите от българската секция на PMI са положили колосален труд и са постигнали невероятен успех в баланса между популярните английски термини и доброто звучене на текста на български език. Поздравявам ги за изключително добрия резултат!

Единственото, което ми направи неприятно впечатление, е буквалният превод на заглавието – “Ръководство за система от знания за управление на проекти”, – което звучи много тромаво и неразбираемо, но за щастие то се появява само на корицата на книгата, а вътре в текста се използва по-простия израз “Ръководството PMBOK”. Поздравявам и издателство Класика и Стил, които са физическите издатели на тази скъпоценна книга.

Като казах “скъпоценна”, цената на Ръководството е 47 лева, което е доста изгодно на фона на цената на оригиналното издание на английски което струва 66 долара (без да броим доставката). У нас можете да си купите книгата от интернет книжарница “Нова визия” с 10% отстъпка, а най-изгодната покупка за вас би била ако се запишете за участие в семинарите по управление на проекти, които водя аз, където не само можете да разберете основните принципи на методологията на PMI, разказани на ясен и разбираем език, но и да си купите PMBOK Guide с цели 30% отстъпка! Това си е направо далавера!

Книгата се чете бавно и трудно и това е разбираемо – тя не е роман, все пак, – но знанията и опита на хилядите специалисти, събрани в нея, са наистина безценни. Може да се ползва и като наръчник, и като справочник. За мен тя е задължителен инструмент и настолна книга за всеки професионалист, който изпълнява или ръководи проекти, независимо от конкретната методология, с която сте избрали да работите в момента.

Надявам се, че тази добра идея ще се запази и занапред и след време ще можем да видим и петото издание на Ръководството на български език и все повече колеги да се възползват от знанието, представено в него.


Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се за съдържанието му чрез RSS feed или по имейл.

2 Comments

  • Rositsa Minkovska says:

    Здравейте! Предполагам не е подходящото място, но може ли да ми съдействате откъде мога да се сдобия с 5-то издание на български? Ще съм много благодарна за помощта!

  • Здравейте, Росица!
    Доколкото ми е известно, само четвъртото издание на PMBOK беше преведено на български с усилията на членовете на PMI България. За съжаление, цялата терминология в проектното управление, както и сертификационните изпити са на английски и колегите може да са решили, че учебник на български може да бъде повече объркващ, отколкото помагащ. Това е само мое предположение, разбира се. Но действително несъм чувал да има превод на петото издание.

Leave a Reply

Your email address will not be published.