Управлението на риска е начинът, по който зрелите хора управляват проекти

Ако вашият начин на управление на проекти не започва и не завършва с управление на риска, значи просто живеете в страх и се надявате, че нещата ще се оправят от само себе си.

Това твърди Glen Aleman в своя блог Herding Cats, подчертавайки важността на управлението на риска в съвременния проджект мениджмънт. Всички фиксирани оценки на сроковете, труда и цената на задачите, са погрешни, добавя той. Те са прогнозни и винаги могат да бъдат опровергани от практиката. Един опитен проектен мениджър не би разчитал на тях на 100%, а задължително ще подготви план, в който ще заложи и потенциалните рискове.

Обхватът, сроковете и цената са трите основни стълба на проектния мениджмънт и те са взаимно свързани. Ако един риск може да повлияе директно на един от тези елементи, той, в крайна сметка, влияе на всички. Затова, отчитайки пораженията, които едно непредвидено събитие може да нанесе, не трябва да се ограничаваме само с един от тези компоненти, а трябва да открием влиянието върху всеки един от тях.

Комуникацията на рисковете и планът за тяхната превенция не е по желание. Всички заинтересовани (stakeholders) трябва да бъдат информирани. Планът за управление на риска и комуникационният план са задължителни артефакти за успешното управление на един проект. И най-важното е: рисковете, начините за тяхното предотвратяване и плана за реакция, да бъдат част от общия план на проекта, включващ зависимости, ресурси и разходи, и да бъдат видими за всеки член на проектния екип. Ако това го няма – вие вече сте изпаднали в беда.

Надеждата не е стратегия. Добрият мениджър има план.

Прочетете статията на Глен – тя завършва със списък от полезни ресурси в областта на управлението на риска. А ако искате да придобиете по-добри професионални умения в риск мениджмънта, посетете курса “Управление на риска в софтуерни проекти“, който водя във фирма RammSoft. Той ще се проведе на 12.11.2008 г. и в него курсистите не само ще се запознаят с теорията на риск мениджмънта, но и ще имат възможността веднага да приложат придобитите знания на практика.

Гласувайте за тази статия в Svejo.net: [wp:svejo-net]

Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се за съдържанието му чрез RSS feed или по имейл.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.