Ролята на проджект мениджъра – притиснат като сандвич

Проджект мениджърът е връзката между две групи от хора: тези, които вършат работата (програмисткия екип) и тези, които искат работата да бъде свършена (спонсорите). Ролята на мениджъра е да осъществи връзката и взаимното разбиране между тези две страни.

Така започва колегата Кришна Кумар своята статия “The Sandwich Situation”. В нея той сравнява ролята на проджект мениджъра със сандвич, в който плънката е притисната от двете страни. Понякога обаче натискът е доста силен и сравненията, които идват наум са по-скоро с чук и наковалня, отколкото със сандвич.

Дали обаче концепцията за мениджъра като “междинно звено” е достатъчно ефективна?

Това е въпросът, който авторът задава и се опитва да му намери отговор. Няма ли да е по-просто и по-евтино, ако спонсорите сами си управляват работните екипи?
Тази идея, макар и звучаща изкусително за някого, има много недостатъци, твърди Кришна. Дори и да се отървеш от длъжността, има задачи, които са типично мениджърски. Те включват оценката на времето и сложността на работата, планирането, контролът над обхвата, управлението на риска, координиране на работата с други групи и много други. Може да наречете човека, който върши тази работа, “старши програмист”, но това са си задачи на project management.

Ако пък назначите на такава позиция програмист, който няма необходимите знания или практически опит, на него ще му бъде много трудно да се справи с тази задача. Тогава има голяма вероятност проектът да се провали.

Наличието на делегиран проджект мениджър създава

разделение между спонсорите и софтуерните инженери,

което може да бъде много полезно. Например, ако има разногласие по въпроса за сроковете, проджект мениджъра може най-успешно да изиграе ролята на посредник между двете страни. Той е човекът, който има реален поглед върху нуждите на бизнеса от една страна и върху реалните технически предизвикателства, от друга. ПиЕм-ът не би трябвало да е емоционално обвързан към нито една от страните (интересно мнение!) и поради това може да свърши чудесна работа по отношение на установяване на правилните изисквания у всяка една от страните.

Възможно е, обаче, проджект мениджърът да донесе и вреда, твърди Кришна. Това става ако нещата вървят добре, а той започне да се взема твърде на сериозно и реши да over-manage (прекалено да управлява) проекта. Това може да се изрази например в твърде много на брой, прекалено дълги и безсмислени събрания. Аз не мисля, че това се случва от скука. По-скоро съм срещал случаи, когато проектът тръгне да изостава със сроковете, а самият мениджър не знае какво да предприеме. Тогава безпомощно търси решение в многобройни и безплодни мийтинги.

Все пак, статията е полезна с това, че дава още един щрих към професията на проджект мениджъра и е повод за оценка на нашата собствена ситуация.

Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се напълно безплатно за нашия бюлетин чрез RSS feed или по имейл

Leave a Reply

Your email address will not be published.