Правилата на Неизвестния ПиЕм – Част 2

Правилата на неизвестния Пи ЕмПродължавам серията проверени от живота мъдрости за тежката, но обичана професия на проджект мениджъра. Правилата продължават така:

  • Времето никога не стига да си свършиш добре работата първия път. За сметка на това винаги има време да се върнеш назад и да го направиш отново.
  • Горчивината от слабото качество продължава да се усеща дълго след като сладостта от спазването на срока е отминала.
  • Знам, че си вярваш, че си разбрал това, което си мислиш, че съм казал, но не съм сигурен дали осъзнаваш, че това, което си чул, не е това, което съм имал предвид.
  • Това, което не е записано на хартия, не е било казано.
  • Малко усилия по управление на риска може да ти спести много чистене на вентилатори.
  • Ако успееш да си запазиш главата, когато другите си ги губят, значи не си разбрал плана.
  • Ако не успееш от първия път, унищожи всички доказателства, че въобще си се опитвал.
  • Няма добри проджект мениджъри – има само късметлии.
  • Колкото повече планираш, толкова по-голям късметлия ставаш.

Виж също:

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.