Съвети от едно "плешиво куче" за управлението на проекти

Под заглавието “A Bald Dog Can Teach Us New Tricks” се появи интервю с Tom “Bald Dog” Varjan – авторитетен бизнес-консултант в Англия – по въпросите на управлението на проекти. Както и много други специалисти Varjan също смята, че

основното предизвикателство и съответно основен проблем в управлението на проекти са хората

В това число личните качества на проджект мениджъра и способността му да ръководи, мотивира и вдъхновява хората от своя екип. Според него в повечето случаи на провалени проекти се оказва, че “проектния екип всъщност не е никакъв екип, а просто сбор от хора със свои собствени планове”. След това той изброява и основните причини за това:

  • Има очаквания какво трябва да свърши един човек, но рядко се дефинира какво ще се случи, ако той не успее. “Не вярвам в уволняването на хора, но вярвам в наказването им за неспазване на ангажиментите”, казва той. И добавя: “Вярвам в наказанието само за дейности, които те могат да контролират.” В завършек цитира една интересна военна мъдрост: “В армията не наказват за това, че си изгубил битка. Наказват за това, че си отказал да се биеш”. Добре звучи като мотивационно послание, макар със сигурност да не се отнася за нашата армия.
  • Награждаване на индивида вместо екипа. В проектите, смята Том, трябва да има една обща сума за целия екип и шефа на проекта да я разпределя според заслугите на всеки. Той лично препоръчва разпределяне на сумата поравно. “Индивидуалните награди създават индивидуализъм и убиват екипната работа”. Тук може би има място за спор. Самата авторка на статията също изразява своите несъгласия с тази теза. Аз, обаче, съм съгласен с Том и смятам, че оферирането на премия като допълнителна мотивация, трябва да бъде за целия екип. Ако екипът се справи със задачите, получава общата сума и тя се разпределя според заслугите на всеки един член. Ако екипът не се справи и проектът не изпълни поставените цели – няма награда за никого.
  • Повечето проджект мениджъри са експерти в конкретна предметна област, но не знаят как да координират хората да работят в атмосфера на колегиалност и сътрудничество. “Те не знаят как да създадат култура от енергия, вдъхновение, ентусиазъм, страст и отдаденост. Трябва да разберем, че можем да управляваме проекти само с хора подготвени и желаещи да играят тази игра”.
  • Вместо тесни специалисти Том предпочита “deep generalists” – хора с добра подготовка и познания в различни области. “Искам проектният екип да работи с ефективността на военни командоси. Ако някой падне или изникне спешна ситуация почти всеки друг да може да го покрие”.

Интересен подход, нали? Сигурен съм, че не на всеки ще се хареса, но аз определено смятам, че има какво да се вземе от неговите идеи и да се приложи. Безспорно отношението към хората и способността да мотивираш екипа е най-важната черта на съвременния лидер, а един проджект мениджър, особено в областта на софтуерното производство, трябва да бъде точно такъв.

Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се напълно безплатно за нашия бюлетин чрез RSS feed или по имейл

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.